Hľadám nehnuteľnosť
Poradenská činnosť

List vlastníctva

Máte na liste vlastníctva neidentifikovateľné poznámky? Neidentifikovateľné záložné práva? Neznáme osoby? Neznáme plomby? Nesedia Vám podiely?

Na každú jednu otázku Vám vieme odpovedať a bezodkladne nájsť riešenie na vyriešenie neznámej anomálie.Dedičské konania a darovacie zmluvy

  • zabezpečíme vyjadrenie hodnoty nehnuteľnosti pre potrebné úrady, prípadne notariát
  • poradíme kde zohnať potrebnú dokumentáciu k dedičskému konaniu
  • vieme poradiť a pomôcť pri darovaní nehnuteľnosti
  • vieme zabezpečiť kompletný právny servis v prípade potreby


Pozemky, pôda a stavby

Vlastníte pozemok, rolu, les alebo iný druh pozemku? Riešili ste už zmenu využitia pozemku s obcou na iný druh využitia? Poznáte územný plán obce kde sa pozemok nachádza? Nevite si poradiť s inžinierskymi sieťami na pozemku?

Na všetky otázky vieme nájsť riešenie a odpovede v spolupráci so skúsenými staviteľmi.

Zenith Reality s.r.o.

Overený člen Združenia realitných kancelárií Slovenska

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.