Hľadám nehnuteľnosť
Kúpa a predaj

Kúpa a predaj nehnuteľnosti je pre väčšinu ľudí mimoriadne dôležitý obchod v ich živote. Pri rozhodnutí spolupráce s realitnou kanceláriou Zenith Reality a využití našich služieb a pri dodržaní všetkých dohodnutých krokov v rámci spolupráce, je absolútna istota, že Váš obchod prebehne maximálne korektne a bezpečne. Všetky ponúkané služby Zenith Reality sú zahrnuté v odmene za sprostredkovanie obchodu.

Na bezpečnom a korektnom obchode sa podieľa tím skúsených odborníkov z našej spoločnosti v spolupráci so skúsenými advokátmi.

Naši makléri Vám zabezpečia pri predaji

 • obhliadku samotnej nehnuteľnosti a návrh reálnej predajnej ceny
 • preverenie listu vlastníctva, aktívne riešenie prípadných anomálií na liste vlastníctva
 • nastavenie a oboznámenie s procesmi pri predaji
 • pravidelné oboznámenie so stavom nehnuteľnosti a záujme zo strany budúcich kupujúcich
 • poradenstvo, prípadne aktívna pomoc pri príprave nehnuteľnosti na predaj
 • prezentáciu Vašej nehnuteľnosti, na webových stránkach, Instagrame, Facebooku, na inzertných portáloch a ZoznamRealit.Sk, tlačené média, na reklamných bilboardov a mnoho iných marketingových pomôcok
 • aktívne oslovovanie klientov v databáze ktorú si pravidelne udržiavame podľa prevereného a aktuálneho dopytu
 • zabezpečujeme právny servis pri príprave návrhu kúpnej zmluvy, návrhu na vklad do katastra, dohody o finančnej rezervácií,zmluvu o budúcej zmluve až po protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti. Aktívna asistencia prehlasovaní nehnuteľnosti na nového vlastníka

Naši makléri Vám zabezpečia pri kúpe

 • na osobnom stretnutí si nastavíme parametre hľadanej nehnuteľnosti
 • pri nájdení vyhovujúcej nehnuteľnosti maklérom alebo záujemcom, ponuku oslovuje Náš skúsený maklér s požiadavkou o obhliadku a zaslanie dokumentácie k nehnuteľnosti pred samotnou obhliadkou (požadovaná dokumentácia: List vlastníctva na preverenie stavu nehnuteľnosti)
 • aktívne preverenie stavu nehnuteľnosti, okolitých nehnuteľností ako aj spoločných priestorov, komunikácií k nehnuteľnosti bez bremien alebo iných obmedzujúcich zápisov na listoch vlastníctva
 • zabezpečenie právneho servisu pri kontrole návrhu zmlúv predávajúcej strany. Zmluvy sú zaslané na kontrolu, naším zmluvným advokátom na kontrolu pre eliminovanie akýchkoľvek rizík pri kúpe nehnuteľnosti
 • náš maklér aktívne pomôže pri prevzatí nehnuteľnosti, vrátane asistencie pri prehlásení energií a prihlásení sa na potrebných úradoch
Prenájom a nájom

Prenájom a nájom nehnuteľnosti dbáme v prvom rade na správny výber potencionálnych záujemcov o bývanie či užívanie priestorov. Efektívne sa snažíme komunikovať na obe strany, aby neprišlo pri prenajímaní ku škodám ako na strane užívateľa nehnuteľnosti tak aj na strane prenajímateľa.

V prípade nutnosti riešenia kompletného servisu okolo nehnuteľnosti Vám vieme poskytnúť službu manažér nehnuteľnosti. Táto služba je veľmi flexibilná na úkony, preto presné dojednanie kompetencií manažéra nehnuteľnosti je na osobnom dohovore s majiteľom ponúkanej nehnuteľnosti.

Naši makléri Vám zabezpečia pri prenájme

 • preveríme na osobnom stretnutí s majiteľom nehnuteľností požiadavky na bývajúcich. Akceptovaná „zostava“ na bývanie či prenájom priestorov
 • pri osobnom stretnutí prebehne obhliadka prenajímanej nehnuteľností s dohodnutím reálnej ceny za prenájom nehnuteľnosti
 • nastavenie a oboznámenie s procesmi pri prenájme nehnuteľnosti
 • prezentáciu Vašej nehnuteľnosti, na webových stránkach, Instagrame, Facebooku, na inzertných portáloch a mnoho iných marketingových pomôcok
 • zabezpečujeme návrhy zmlúv na prenájom podľa občianskeho zákonníka alebo podľa zmluvy o krátkodobom nájme
 • zabezpečujeme protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti
 • zároveň zabezpečujeme v prípade nutnosti komunikáciu pri riešení problémov, prípadne podpisu dodatkov medzi zmluvnými stranami

Bonus od Našej spoločnosti pre našich klientov

 • pomôžeme pri presťahovaní bytu, domu
 • pomôžeme Vám vypratať pivnicu, sklad, zaprataný dom
 • pomôžeme Vám kompletne zrekonštruovať Vašu nehnuteľnosť, rokmi overenými spoločnosťami
 • pomôžeme Vám s uprataním Vašej nehnuteľnosti, prípadne s drobnou rekonštrukciou pred predajom Vášho bytu. Forma pomoci „Hodinový manžel“

Zabezpečíme stavbu Vašej nehnuteľnosti v spolupráci so skúsenými staviteľmi

Od samotného inžinieringu až po konečnú kolaudáciu a odovzdanie nehnuteľnosti.Napíšte nám

Zenith Reality s.r.o.

Overený člen Združenia realitných kancelárií Slovenska

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.